• διετής κύκλος προετοιμασίας

  • Groups 4 ατόμων και ιδιαίτερα μαθήματα

  • Χειμερινά και θερινά μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου

  • έμπειροι καθηγητές